Новини
Риболовен атлас Забраняват целогодишно риболова в 8 реки в областта - 10.02.2012

 

 
По поречията на осем реки във Великотърновска област ще бъде забранен риболовът през следващата 2012 г. Целогодишната забрана ще се въведе от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) въз основа на заповед на земеделския министър, която е съгласувана с екоминистерството и Регионалната дирекция по горите.
В региона забраната обхваща р. Божичка – от извора до вливането й в р. Веселина при с. Дрента, р. Липовска – от извора до вливането й в р. Веселина при местността Смесито, р. Иванкова заедно с притоците й – от извора до вливането при с. Майтанеци и р. Борощица заедно с нейните притоци – от извора до вливането й в р. Мийковска в местността Вилите. Няма да може да се извършва риболов и по р. Веселина – от с. Багалевци до притоците й, по р. Бебровска – от извора до вливането й в р. Златаришка, по р. Мийковска – от вливането й в р. Костелска до махала Христовци и по р. Костелска и притоците й – от извора до бента при Костел.
През 2012 г. ще е забранен стопанският риболов и на територията на природен парк “Персина”, който обхваща и част от крайбрежната ивица на община Свищов. Стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди ще е забранен и в радиус от 200 м пред устията на всички вливащи се в Дунав. В българските води на реката ще е забранен и уловът на всички видове есетрови риби.
Ограничението се въвежда заради силно намалелите рибните запаси в съответните водоеми и във връзка с необходимостта от опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми.                                                                                 Източник: news.elena.bg
Реклама
  •  
  •  
  •  
  •