Home » РЕКЛАМА
Риболовен магазин черен петък

РЕКЛАМА

Реклама в сайта:

·        Рекламен банер

Банер – на съответната площ рекламодателят получава идеална възможност за представяне на своя продукт, услуга или просто за утвърждаване на фирменото си име. Налични са само 5 рекламни позиции и те са на принципа “first in, first out” – което ще рече, че заплатилият пръв ще се показва най-отгоре, а заплатилият последен най-отдолу.

   Стойността на Рекламния банер е 50 лева на месец, но за период не по-малък от 3 месеца. При предплащане на позиция за 6 и повече месеца 50% намаление.*

   *Забележка: Всички посочени цени са в Български лева и без ДДС

Защо да включите вашият язовир или туристически обект в нашият Каталог/Атлас:

1. Бързо предаване на рекламата с възможности за текущо актуализиране.

2. Разходите за разпространение и за достъп до потребителите са много ниски.

3. Възможност за насочване с много голяма точност към определена част от целева аудитория.

4. Несравними по отношение на другите медии възможности за следене на рекламно въздействие.

5. Използването на Интернет като среда за разпространение на рекламни послания оказва значително влияние върху положителния имидж на вашата фирма.

За контакти:

ribata.eu@gmail.com

ribarski magazin