Home » Бургас » ез. Вая/Бургаско езеро

ез. Вая/Бургаско езеро

Бургаското езеро или Вая, е плитък лиман на брега на Черно море, западно от Бургас. То е най-голямото естествено езеро в България.Дължината му е 9.6 километра, а ширината му варира от 2.5 до 5 километра. Водната му площ е 28 кв. км., а дълбочините му достигат до 13 метра.

Отделено е от морето посредством пясъчна коса. Солеността на водите му варира около 4-11% и е със значителни сезонни колебания. Свързано е с морето чрез канал със шлюз. Подхранва се предимно от речните води. В западната 1аст се вливат Айтоска река, съндердере и Чукарска река. Прехвърлят се пресни води и от Мандренското езеро, превърнато в язовир.

Дъното на Бургаското езеро е покрито с глинести наноси. До североизточната част на езерото има няколко малко блатни водоема, а в северозападната му част са иградени рибарници. Бреговете му са обрасли с водолюбива растителност, главно тръстика. Зарибява се с шаран.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »