Home » Бургас » яз. Камчия

яз. Камчия

Язовир Камчия е изграден през 1973 г. по поречието на р. Луда Камчия в източната част на Стара планина (извън Община Поморие).

Завирената площ е 9,601 кв.км. Водния обем на язовира е 233,55 млн. куб.м. и се формира от реките: р. Луда Камчия, р. Котленска, р. Глогова, р. Нейковска, р. Ичеренска, р. Медвенска и р. Садовска и е с водосборна площ 1612 кв.км. Язовир „Камчия“ дава питейната вода на град Бургас. Характеризира се с ниско съдържание на нитрати, повишени количества желязо и манган.

Когато се пътува от Карнобат за Шумен, водоема се пада вляво от пътя. От северната му страна са селата Манолич и Везенково, а от южната е село Подвис. Рибите, които се срещат в язовира са амур, бяла риба, бабушка, каракуда, костур, морунаш, попче, сом, уклей, шаран. Може би най-достъпни са бялата риба, костурът, морунажът, каракудата и червеноперката. Трофейните шарани и сомове също не са рядкост.

Община Поморие се водоснабдява с питейна вода от язовир „Камчия“ и други местни водоизточници.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »