Home » Варна » яз. Бозвелийско

яз. Бозвелийско

Язовир Бозвелийско се намира се в землището на с. Бозвелийско, общ. Провадия. Язовирът има излаз на асфалтов път. Той е с водна площ 221 дка и средна дълбочина 2-2.50 м. Захранва се от река Анадере.

Рибен фонд
Бял амур, шаран, бяла риба, толстолоб, сом, каракуда, червеноперка, белица и костур. Има и популация от езерни раци.

Условия за риболов
Такса 15 лв – 3 въдици, като риболовния излет е само в светлата част на денонощието. Разрешено количество – 3 кг. риба от видовете шаран, бял амур, бяла риба, сом и толстолоб. Не се заплаща улова на риба от видовете каракуда, червеноперка, костур независимо от уловеното количество.

Пълната информация за цените и условията за риболов може да се прочете от сайта на язовира http://www.bozveliisko.com/page-4.html.

Контакти
GSM: 0899 86 32 86, GSM: 0896 84 01 91, www.bozveliisko.com, e-mail: mail@bozveliisko.com

Екстри на водоема
Тоалетна, навес с маси за хранене и барбекю.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »