Home » Варна » яз. Ботево

яз. Ботево

Язовир Ботево е изграден през 1956 г. като заема площ от  250 декара. Намира се намира на 35 километра северно от Варна и 30 километра южно от Добрич на разстояние  400 м. от селото Ботево.  Разположен е  в местността “Караманлийте” по поречието на р.Суха.

До язовира можете да стигнете, като на влизане в Ботево от посока  Крумово преминете през центъра на селото, преминавате през моста на реката и след 200 метра завивате в ляво. Продължавате и след триста метра ще видите водното огледалото на язовир Ботево.

Язовира е притегателен център и за много водоплаващи – диви патици, гъски не се изненадвайте ако над вас прелетят ято лебеди. Орнитолозите ще се разпознаят още и бекасини, чайки, чапли, щъркели и корморани. Предвижда се разселване на нутрии, а водните костенурки и речните раци вече избраха язовира за постоянен дом.

До  2011 г. язовира не функционира като хидротехническо съоръжение, като причина за това са годините в които водоема не е бил обект на качествено и отговорно стопанисване.
На дата 11.09. 2011 г. община Аксаково и фирма „МИТ-ТТХ“ ООД сключват договор за концесия за период от тридесет години
През  2012 г. след изготвяне на пълна техническа документация за ремонт на водовземната и шибърни шахти и изграждане на КИС (контролно-измервателна система)  фирма „МИТ-ТТХ“ ООД започна  основен ремонт на хидротехническите съоръжения в резултат на което язовира е напълно възстановен и зарибен със следните видове риба – шаран, амур, толстолоб, червеноперка и таранка. Предвижда се изграждане на беседки, барбекюта, мостчета и други удобства за любителите на спортния риболов.

Към момента язовир Ботево е зарибен с шаран, амур, толстолоб. Предвижда се и зарибяване с бяла риба, сом и кой (японски шаран). Без покана се самонастаниха други видове – червеноперка, каракуда (таранка), костур и кротушка.

Предвижда се язовира да се ползва на принципа „хвани-пусни”, но желаещите да закупят улова си ще могат да го направят на цени на едро. Подробности за условията на риболов могат да се намерят на сайта на язовир „Ботево” – http://botevo.com

Контакти:

0885 722 322;   0878 311 791

info@varnafishing.com

Към настоящият момент са изградени платформи. Изградени са тоалетни, обособена е зона за паркиране, предвижда се изграждане на бунгала, ресторант, магазин за стръв и др. риболовна екипировка, автомат за кафе и студени напитки. Възможност за резервация на предпочитаната зона за риболов.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »