Home » Варна » яз. Елешница

яз. Елешница

Язовирът Елешница се намира на река Елешница, няколко километра източно от язовир Цонево. До него може да се достигне от северната страна, където е стената. Пътят минава през село Гроздьово. Втората възможност е да ае стигне до южният край, където се влива реката. Има каменна кариера. Пътят през Гроздьово е в лошо състояние, но при сухо време няма никакъв проблем. От страната на язовир Цонево пътят е в по-добро състояние. Кара се до отбивката за местност Дебелец, като се продължава направо. Местата за риболов са много малко, особено, когато язовирът е пълен. Може да се хване каракуда, червеноперка, шаран, клен и костур.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »