Home » Велико Търново » яз. Йовковци

яз. Йовковци

Йовковци е името на един от най-големите по площ язовири на територията на Република България. Изграден е на река Веселина близо до град Елена, на територията на община Елена и обслужва нуждите от питейна вода на около 250 000 души в Област Велико Търново и съседни области. Общият му обем е 92 179 000 m³.

Язовирът е кръстен на едно от разрушените при построяването му села, което сега се намира под водата. Строителството му започва през март 1968 година, а на 27 декември 1977 започва неговото завиряване.

Първото пускане на вода от язовира е на 25 април 1979 година. През 1981-1982 година се осъществява пускът на хидровъзел „Йовковци“ на два етапа.

Около 223 000 декара около самият водоем са обявени за хигиенно защитена зона. Туристическата инфраструктура е изградена на високо ниво с наличието на много почивни бази. Водоемът е подходящ за семейни ваканции и пикници с практикуване на водни спортове, а до водоема има изградена и конна база. Околните села предлагат селски турзизъм и отдават къщи под наем.

В язовира се въдят много шарани, толстолоби, едри костури и бели риби, големи щуки, кленове, сомове, червеноперки и костури.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »