Home » Видин » яз. Кула

яз. Кула

Язовир Кула се намира между селата Полетковци и Старопатица, нищо чудно да чуете някой рибар да го нарича и с едно от тези две имена. Най-близкият град до язовира е северно от него и се нарича Кула, от където всъщност идва и неговото име. Залятата водна площ от водите на язовира е 1567 декара.

Язовир Кула е изграден на река Чичилска. Във водоема има добри популации на шаран, амур, и каракуда. Костурите, червеноперките и кленовете са също чести гости на рибарските кукички.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »