Home » Враца » яз. Влашки дол/Лиляче

яз. Влашки дол/Лиляче

Местоположение и История на яз. Влашки дол или яз. Лиляче

Може да се влезе от пътя за Монтана през село Бели Извор.
Пътя се намира зад циментовия комбинат”Холсим”.
При горичката в началото на височината в ляво и после пътя идва направо на стената.
Продължавайки през селото и излизайки от него стигате до село Власатица.На изхода му след моста отново има път за водоема. Продължавайки направо след около километър има изкачване и точно на върха в дясно е другият път.
Ако се движите по шосето за Криводол спускате надолу и на около 10 км. от Враца следва височина и на върха и който се пада на десен завой на пътя се завива на ляво.Там има спирка на автобусния транспорт и малко магазинче тип лозарска среща. След като сте завили и стигнали до магазинчето ще видите след него един трафопост. След него завивате на ляво по чакълираният път. Карате само направо. След 200 метра пътят завива на дясно и Вие трябва да слезете от него и да продължите направо по селскостопанския и без никакви отклонения ще излезете на водоема.

Има обозначения, но понякога, по незнайни причини някои хора ги махат. Самият водоем е закътан в една котловина. За да се отиде от единият до другия край е необходимо да се мине през стената, което не е проблем. Половината от водоема е сред горски масив. Красивата природа и близостта на Врачанския балкан подсигуряват лека прохлада, отдалечеността от градския шум пък спомага за пълния релакс. Навсякъде може да се мине, за да се застане на определените места за риболов.
Водоемът е на площ от 190 декара. С обща дължина 1 км. и широчина на стената от 304 метра.

Рибен фонд
Рибните ресурси се състоят от Шаран, сом, амур, толстолоб, каракуда, бяла риба и псевдоразбор

Условия за риболов
Язовирът е под егидата на мотото”Хвани и пусни”.
За целта Клуб по спортен риболов „Враца Карп” постоянно следи дали няма нарушители на екологичното равновесие и помага на концесионера във развитието на спорта.
Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че от 15-ти август 2011 г. водоемът е отворен за риболов при следните условия:
– За нощен риболов се допускат само лица, одобрени от Управата;
– Настаняването на секторите става всеки ден от 06-00 до 20-00 часа;
– Посетителите задължително пристигат първо при охраната в базата на водоема, където се запознават с настоящите Правила на водоема, получават информация за свободните сектори, където могат бъдат настанени за желания от тях период, заявяват и предплащат целият период за престой на избрания сектор;
– Допуска се настаняване извън упоменатите часове с предварителна заявка и потвърждение;
– Времето на започване на риболовния излет се брои от настаняване на сектора за риболов;
– Риболовците са длъжни да освободят напълно сектора си преди изтичането на предплатения им престой, като са длъжни да оставят участъка почистен от всякакви отпадъци;
– Непочистен сектор не се счита за освободен и Управата има право да начисли допълнителна такса за почистване. При настанил се риболовец на непочистен участък, без да сигнализира на Управата, се счита, че същия участък е бил чист и следва същия да го предаде в последствие също почистен;
– Не се разрешава пребиваването на автомобили до риболовните сектори. Автомобилите се паркират в обособени за целта зони;
– При риболова се ползват само безопасни монтажи, с не повече от една кука при монтаж на косъм;
– Изваждането на рибата от водата става задължително с кеп, независимо от размера й;
– Разрешената дълбочина за нагазване в язовира е до кръста;
– Задължително е ползването на карп дюшек, който трябва да е чист и добре навлажнен преди полагането на риба;
– Пипането на рибата се разрешава само с мокри ръце;
– Задължително всяка уловена риба се обработва с антибиотик по всички места, които имат нужда; както по устата, така и по тялото. При наличие на големи рани или болестни симптоми да се уведоми незабавно Управата преди да се пусне екземпляра;
– Не се допуска пренасяне и снимки на рибата прав!
– Убита риба се заплаща на цена 30 лв/кг и излета на виновника се прекратява незабавно;
– Разрешава се ползването на надуваеми и PVC лодки с максимална дължина до 3.30 метра, оборудвани с ел.двигател и/или гребла, но при задължително ползване на спасителни жилетки;
– Разрешава се ползването и на радиоуправляеми лодки.

Управата на язовира не толерира присъствието и пребиваването на други лица (придружители), освен Риболовеца.
В случай, че бъдат допуснати, те са длъжни да спазват настоящите Правила, и Риболовецът е солидарно отговорен с тях за спазването им.
Не се допуска придружителите да упражняват риболов, същите могат само да съдействат с кеп. В случай, че забележим придружител да държи въдица, той ще бъде таксуван на общо основание за целият престой на придружаваното лице.

Не се разрешава преместването и премахване на табелите и колчетата, означаващи секторите за риболов.
Алкохола и упойващите вещества не се толерират.
Не е желателно оставянето на риболовните Ви принадлежности и лагера без надзор. Помнете, че ние не носим отговорност за тях!
При забелязани нарушители Ви молим да ни уведомите незабавно – ще получите награда.
За тоалетни нужди са осигурени две тоалетни – по един на всеки бряг. Моля Ви ползвайте тях.
Моля, уважавайте колегите си и не им пречете.

ЗАБРАНЕНО
Абсолютно се забранява:
Вземането на риба от язовира и/или изнасянето й от сектора при каквито и да е обстоятелства, независимо от вида и размера й.
Убиването на риба и др. аквакултури.
Безотговорното отношение към рибата (грубо вадене, хващане за очи и хриле, връзване, нараняване, ползване на клещи за откачане, вдигане на рибата високо и т.н.)
Ползването на: двойни и тройни куки, хранилки (пружини) с куки (капани) – освен фидер с една кука, волти, всякакъв вид мрежи, кошове, рачела и серкмета.
Улов посредством електрически ток.
Тьрмьчене (косене , влачене) и тролинг.
Нарушаване спокойствието и риболова под каквато и да е форма на останалите посетители на язовира.
Ползване на друг вид двигател за лодка, освен електрически.
Ползване на лодка без спасителна жилетка. Това е за Вашата безопасност.
Ползване на лодка (даже и със спасителна жилетка) през тъмната част от денонощието.
Ползване на лодка от посетители в нетрезво състояние (даже и със спасителна жилетка) – денонощно.
Носене и употреба около водоема на огнестрелно оръжие (вкл. ловно) и въздушни пушки.
Вдигането на шум – музика, ненужно форсиране на двигатели, висок говор и викане, изстрели, ненужно пляскане във водата и всякакви други шумове.
Замърсяване на брега и водата с каквито и да е твърди и течни отпадъци, вкл. хранителни.
Паленето на трева, тръстика и дървета.
Сечене на дървета и храсти.
Ползването за стръв и захранка на развалени, мухлясали и явно негодни протеинови топчета, пелети и др.

ВНИМАНИЕ:
Допуска и оставането на всеки посетител на язовира не зависи само от заплащането на таксите, а от съобразяването му с настоящите Правила. В случай, че преценим, че даден посетител не би изпълнявал Правилата (поради липса на подходящо оборудване, несъгласие с Правилата, , явно нетрезво състояние, арогантно поведение, предварителна информация за посетителя и др.), си запазваме правото да не го допуснем до водоема.
В случай, че ние забележим ползване на практики и/или каквото и да е оборудване (риболовно, къмпинг и др.), които са неприемливи от гледна точка на опазване на природата, водоема и/или живота и здравето на рибата, си запазваме правото да ги забраним на място, независимо че не са описани в Правилата.

Условия за риболов:
5 лева за светлата част от деня за 1 пръчка в обозначените сектори.
8 лева за светлата част от деня за 2 пръчки в обозначените сектори

10 лева за светлата част от деня и за три пръчки в обозначени сектори.
Риби под 1 кг. и над 3 кг.задължително се връщат обратно във водоема.
Могат да се закупуват риби в посоченият размер между 1 и 3 кг.
Таранката и псевдоразбора са безплатни.
Хванатата риба след снимане ВЕДНАГА се връща във водата.
Деца до 10 години наплащат такса.
До 18 са на половин такса.
Нощувката се съгласува със собственика и се осъществява само по негово усмотрение.
Клиентите с клубни карти са с предимство.

ВНИМАНИЕ: Оставането на язовира, след като сте запознати с Правилата, означава, че ги разбирате и приемате безусловно, като при нарушаването им ние сме в правото си да прекъснем Вашият риболовен излет и да Ви наложим глоба, ако сте навредили на района около водоема, на самия водоем, на аквакултурите в него или на животните, обитаващи района на водоема.
При нарушение на Правилата Управата ще включи нарушителя в графа „Нежелани посетители” и няма да го допуска повече на водоема.
Управата има право да променя Правилата по всяко време и по свое усмотрение, без предварително уведомление като това няма да навреди на риболова.

ОХРАНАТА ИМА ПРАВО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ИЗВЪРШВА КОНТРОЛ НА РИБОЛОВЦИТЕ С ЦЕЛ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА
За нарушение на правилата следват предупреждения и ако се продължи с нарушението, нарушителите се отстраняват от язовира.

Контакти
телефони за контакти и резервации: 0887169986-Цветелин и 0896675553 –Йордан
ceno_gadnia[et]аbv.bg

Екстри на водоема
На водоема е подсигурен периметър за паркинг, има тоалетни, кей и платформа.
Може да се подсигури кетъринг, стръв, лодки, ел. мотори, риболовни аксесоари, палатки, легла, 220w, както и доста други полезни за рибаря екстри.
Всичко това може да бъде осигурено след предварителна заявка или до изчерпване на количествата като цените ще оферираме при конкретно запитване.
ВНИМАНИЕ: За повреждане на наето имущество виновният заплаща стойността за ремонт/възстановяване.

Желаем Ви приятен отдих.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »