Home » Габрово » ез. Биляковци

ез. Биляковци

Езеро Беляковец е карстов водоем и е защитена местност.

Риболовът си осъществява с валиден билет издаден от ИАРА.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »