Home » Габрово » яз. Ряховски ливади

яз. Ряховски ливади

Язовир Ряховски ливади се намира под с. Ряховците, в посока с. Сенник, на 3,1 км. югозападно от гр. Севлиево, обл. Габрово. Построен през далечната 1985г за поливане и напояване, а от 2007г стопанисван най-вече за спортен риболов от Николай Кулеков. Успешно започва да заселва и развъжда някои видове риби във водоема като във времето набляга най-вече на трофейните екземпляри. Разположението на язовира е в малка падина, като от 4те му страни е заобиколен от обработваеми земи. Около 50% от бреговете му са опасани с големи тополи и други видове по-малки дървета и храсти.

Разпростира се на 140 декара почти равна площ, дължината на стената му е 306м, като там дълбочините варират от 8 до 9м най-голямата. Плитката част е в опашката сочеща на запад, като същата е трудно достъпна, обградена с много корени, потопени дървета, туфи трева, закачки, не ясно дъно и останали части ограда от миналото. Дънният пласт в язовира като цяло е от консистенция на глина, кал и тиня, като преобладават и някои чисти твърди зони.

Обитателите са разнообразни и красиви екземпляри със забележителни размери като огледални и люспести шарани около 20кг, бели амури достигащи до 40кг и европейски сомове със дължина до 1.90м и тегло приблизително 50кг. Освен това съществуват бели риби и щуки в диапазона на 10кг. Масовите риби които са ловят от брега са шарани и понякога амури м/у 5 и 12кг. Обобщено като бройки населяващи водната шир: шаран около 700бр., бял амур към 250бр., европейски сом 50бр. включително и не малко бяла риба, щука, костур, кефал, каракуда, уклей и червеноперка. Частицата екзотика е представена от редкият ВЕСЛОНОС който един ЕДИНСТВЕН и определено е почти невъзможен за улавяне по какъвто и да е начин.

Практикуването на СПОРТЕН и ХУМАНЕН риболов е мотото на собственика и лого на язовира. Широко разпространеното “ХВАНИ и ПУСНИ“ от години насам е идея номер на този прекрасен водоем. Желателно е да се използват по-специализирани такъми и специфични техники за преследване и улавяне на по-едрите екземпляри. Задължително се употребяват сигурни и безопасни монтажи накрая на линията както и необходимите аксесоари за опазване на обитателите след улова им, а именно – голяма като обем и ситна като плетка мрежеста глава за кеп, карп дюшек/платнище с минимални размери 1 на 1 м, карп теглилка/сак поне до 30кг, шише/пулверизатор с антисептик/лекарство, кантар до 50кг, кофа/съд за вода мин 1л. Още от борбата с трофейният екземпляр до изваждането му на брега внимателното отношение към него е от първостепенно значение.

За резервации: 088 812 1731; RyahovskiLivadi@mail.com

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »