Home » Добрич » ез. Дуранкулак

ез. Дуранкулак

Ез. Дуранкулак или Дуранкулашкото езеро е разположено до едноименното село в североизточната част на България. То е защитена природна територия, населявана от множество редки биологични видове. Езерото е разположено в най-североизточната част на България, на около 6 км от българо-румънската граница и на 15 км северно от град Шабла, близо до селата Дуранкулак и Ваклино. Започва при моста в село Дуранкулак и се простера в югоизточна посока до морския браг. Представлява крайбрежно езеро-лиман с площ от 4 037,4 дка. В западната част на езерото са разположени два острова (съответно 20.0 и 5.3 дка). Езерото е свързано посредством изкуствено изграден канал с разположеното северно Карталийското блато и нос Карталбурун. През 50-те и 60-те години е изградена преградна стена, която предпазва отливане на водите на езерото в Черно море. От местността „Гарда“, където се намира стената, има черен път, по който на 5 км се стига до село Ваклино. Северно от Дуранкулашкото езеро се намира къмпинг Космос.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »