Home » Добрич » яз. Одринци

яз. Одринци

Язовир Одринци се намира в землището на село Одринци на 5-6 км от град Добрич. Водна площ на язовира е около 60 хектара. В северната част (около стената) има дълбоки дупки достигащи до 12-15 м. В южната част е по различно с максималната дълбочина не надхвърляща 3-4 до 6 м. Южните брегове на язовира са сравнително полегати и удобни за риболов а източните и северните по стръмни.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »