Home » Добрич » яз. Полковник Минково

яз. Полковник Минково

Язовир Минково

Стопанисвано от ЛРД – Риболова е разрешен само четвъртък, събота и неделя.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »