Home » Кърджали » яз. Боровица

яз. Боровица

Язовир Боровица е построен по поречието на река Боровица, която е ляв приток на р.Арда. Водоема се намира близо до село Боровица и е предназначен за вододайна зона на град Кърджали.

Залятата площ на водоема е 482 декара, а рибният му фонд е разнообразен, като тук са застъпени почти всички видове риби разпространени в нашата страна.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »