Home » Кърджали » яз. Студен кладенец

яз. Студен кладенец

Студен кладенец е язовир разположен по средното течение на река Арда, на югоизток от град Кърджали, на границата на териториите на община Кърджали и община Крумовград. Със своите 25600 дка площ, Студен кладенец е вторият по големина язовир в България, след язовир Искър.

Подготовката за изграждане на язовира започва през 1954 г., а на следващата година започва и самият строеж, съпътстван от множество затруднения свързани с приижданията на реката. В експлоатация хидровъзелът е пуснат през 1958 г.

Водосборната му област е 3 752 км2 със среден годишен отток 1 600 млн м3. Бетонната язовирна стена е висока 68 метра в най-високата си част, а дължината ѝ е 350 метра. В основата си стената е широка 61 метра, а в короната — 8 метра. Построена е върху десния скат на реката и на водохранилището с обем 489 млн. м3, което се простира общо на 29 км нагоре по течението.

По северният бряг на язовир Студен кладенец има удобни места за риболов по населените места Бял кладенец, Гняздово, Калоянци, Седловина и Широко поле. Под село Калоянци има туристическа хижа. По южният му бряг удобните места за риболов са около устито на река Връбница, до село Лисиците. Достъпно за автомобил е и устието на река Големица. Големи дистанции при риболова тук не са необходими, защото на 15 метра от брега дълбочината на язовира варира от 8 до 10 метра.

Язовир Студен кладенец предлага отлични условия за трофеен рибоов на сом, , интензивен и интересен риболов на дребна риба, като уклей, червеноперка, клен, кракуда и костур. А шаранът и бялата риба също не са редки гости на въдичарските куки. Има и скобари.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »