Home » Кюстендил » яз. Дяково

яз. Дяково

Язовир Дяково се намира на 15 километра от Дупница, град на който той се явява основен водоизточник. Залятата му площ е от 2000 декара.

Язовирът е с формата на длан и четири основни ръкава. Най-посещаван е Кременишкият ръкав, наречен така на близкото село. Именно до него е и най-лесният достъп.

Във водоема има много видове риба, а трофеити никак не липсват, но има едно голямо НО, в него се влива студена вода от Рила планина, както и дълбоките му води го правят много труден за риболов. Рибата става активна доста късно – чак през Август, Септември след което следва отново изстудяване на водите му и рибата намалява драстично своята актвност.

Видовете риба, които плуват във водите му са шаран, сом, каракуда, костур, пъстърва, бяла риба, червеноперка и клен.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »