Home » Пазарджик » яз. Белмекен

яз. Белмекен

Белмекен е язовир, разположен на на 1910 м надморска височина по течението на Сестримска река в Рила планина и е част от каскадата „Белмекен-Сестримо-Чаира“. Той е най-високият язовир с насипна язовирна стена на Балканския полуостров. Името на язовира означава „Известно място“. Той е най-високопланинското водохранилище в Източна Рила; изграден е на река Крива река. Изходен пункт за язовира е село Сестримо. Съоръженията на каскада „Белмекен-Сестримо“ са разположени в североизточните склонове на Рила планина, като улавят водите от рилската част на поречията на реките Марица, Места и Струма. Каскадата е съставена от два пояса събирателни деривации: единият на кота 1900 м и другият на кота 1200 м. Водите от горния пояс се вливат в язовир „Белмекен“, а тези от долния – в дневния изравнител „Станкови бараки“. Каскадата се изгражда на три енергийни стъпала: Първото стъпало от каскадата обхваща събирателните деривации на кота 1900, а именно: „Благоевградска Бистрица“, „Илийна“, „Манастирска“ – „Бели Искър“, „Джаферица “, „Марица 1900“ и „Грънчар“. Водосъбирателния канал „Грънчар“ хваща и водите на реките Благоевградска Бистрица и р. Рилска река с притока и Илийна. Река Благоевградска Бистрица извира от склона между Голям и Малък Мечи връх в Рила на 2600 м надморска височина. Северно от долината на Благоевградска Бистрица е тази на р. Рилска с притока й Илийна.

Пътят до него е добре поддържан, а уловистите места са близо до втичалата на реките. Основната риболовна цел са сивените, а най добрата такитка е използването на ива рибак за стръв или употребата на клатушки.

Риболовът на 2000 метра над морското равнище предполага добра екипировка, която никога не трябва да подценявате. Толкова високо в планините дори и през август може да премръзнете.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »