Home » Пазарджик » яз. Голям Беглик

яз. Голям Беглик

Голям Беглик е язовир в Западните Родопи. По-рано носи името на Васил Коларов. Язовирната стена се намира на път номер 37, по средата между Доспат и Батак, а Сърница е малко по-близо до язовира, но пътят от града до него е лош. Язовир Голям Беглик се намира в резервата Беглика. Язовирът е съставен елемент на каскадата Батак. Водата от язовир Широка поляна минава през Голям Беглик, след което преминава през ВЕЦ „Батак“, язовир Батак, ВЕЦ „Пещера“ и ВЕЦ „Алеко“. Строежът на язовира започва през 1946 година, а на 18 ноември 1951 година официално е открит. Първоначално е бил проектиран като напоителен язовир за Пловдивското поле, но по-късно се използва за захранване на ВЕЦ-ове. Две основни водохранилища – язовир „Голям Беглик“ и язовир „Батак“; Три язовира за допълнително прехвърляне на води с четири помпени станции към тях; Два пояса събирателни канали с обща водосборна площ 794 м2; Три водноелектрически централи – ВЕЦ Батак, ВЕЦ Пещера и ВЕЦ Алеко. Първото стъпало обхваща съоръженията от горната част на каскадата, в т.ч. хидровъзел „Голям Беглик“, помощните язовири „Беглика“, „Тошков чарк“ и „Караджа дере“, събирателните деривации „Беглика“, „Гашна“, „Бяла“ и „Черна“, главна напорна деривация на ВЕЦ „Батак“ с дължина 13,1 км и централата. Към стъпалото се включва и хидровъзел „Широка поляна“, построен през периода 1959-1962 г. ОБЩИ ДАННИ Местоположение – пл. Родопи Построен на река Крива Водосборна област – 331 км2 Средногодишен приток – 4,19 м3/сек Година на построяване – 1951 Предназначение – ел. производство Изравняване на водната маса – годишно ВОДОХРАНИЛИЩЕ Завирен обем – 62,11 млн. м3 Полезен обем – 58,17 млн. м3 Най-високо водно ниво – 1528,20 м Най-високо работно водно ниво – 1527,30 м Най-ниско работно водно ниво – 1503,00 м Залята площ – 4,126 км2 ЯЗОВИРНА СТЕНА Тип – каменно зидана инжектирана Противофилтрационна преграда – стоманобетонов екран Височина от основата – 46,50 м Дължина по короната – 191 м Кота корона – 1528,5 м.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »