Home » Пазарджик » яз. Кричим

яз. Кричим

Язовир Кричим е язовир в Южна България, 10 км южно от град Кричим на река Въча. Построен е през 1972 година с цел генериране на електроенергия и е част от каскадата Доспат-Въча, като към язовирът има построени три ВЕЦа – ВЕЦ Кричим, ВЕЦ Въча I и ВЕЦ Въча II.

Язовир Кричим се намира в стръмно и тясно дере от дясно на пътя движейки се от гр. Кричим в посока гр. Девин. Той е изграден под стената на язовир Въча, като част от водноелектрическа каскада.

Бреговете на почти целият водоем са много трудно достъпни, което е позволило да се запази девствената и красива природа, а и голямо количество риба да оцелее. Тук има уклеи, бабушки, костури, кленове, платики, американски пъстърви, сомове и шарани.

Язовирът изпълва коритото на река Въча, като е най-малкият по площ и обем от цялата каскада, но с най-голям приток на вода. Язовирът е известен сред рибарите с наличието на балканска пъстърва, дъгова пъстърва, бяла риба, костур, речен кефал, сивен, скобар, слънчева рибка, червеноперка, черна мряна, шаран и щука.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »