Home » Перник » яз. Студена

яз. Студена

Студена е язовир в Западна България, в западния край на Витоша. Изграден е през периода 1953-1955 г. върху част от землището на село Витошко, което е заличено през 1953 г. Пуснат в експлоатация през 1955 г. Дава началото на река Струма до едноименното село Студена.

Язовирът е основен водоизточник на град Перник и региона.

Има големи количества бяла риба, шаран, а каракудата, клена, червеноперката и костура също са в изобилие.

Южният склон на Витоша е изключително красив и е удоволствие да се броди из туристическите маршрути в този район.

Статутът на водоема често се мени, ту е разрешен, ту отново го забраняват, така че, информирайте се добре преди да тръгнете в тази посока.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »