Home » Плевен » яз. Горни дъбник

яз. Горни дъбник

Язовир горни дъбник е един от най-големите язовири в Северна България. Залятата му площ е 11 800 декара.

Той се намира на 30 километра от Плевен и на 130 километра от София. До него лесно може да се достигне ако карате по път Е83 София-Русе.

При риболов на този водоем можете да разчитате на възможен улов от каракуда, бибан, платика, шаран, уклей, бяла риба и червеноперка.

Водоемът е едно от любимите места за феновете на щеката, като най-честия техен улов е от чевеноперки и платики.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »