Home » Пловдив » яз. Домлян

яз. Домлян

Язовирът е със залята площ от 1680 декара и се намира на 15 километра от Карлово. За да се стигне до него се минава през село Горни Домлян.

За да ловите риба във водите на този водоем е нужно да имате освен редовен риболовен билет издаден отИАРА и такъв издаден от ЛРД Домлян. Сдружението ежегодно зарибява водоема с шаран и други ценни видове риба.

Във водоема можете да уловите пъстърва, шаран, бабушка, толстолоб, каракуда, костур, лин, клен, уклей, червеноперка, черна мряна и сом.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »