Home » Сливен » яз. Асеновец

яз. Асеновец

Язовир Асеновец се намиар близо до Сливен по поречието на река Асеновска.

Сравнително нов язовир, построен е за да задоволява нуждите от питейна вода на град Сливен. Площа на водоема е приблизително около 1100 декара.

Язовира предоставя много добра възможност да се насладите на сливенският балкан и да изпитате тръпката от риболова.

Рибният фонд се състои от пъстърва, шаран, клен, сом, каракуда, костур и червеноперка.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »