Home » Смолян » яз. Златоград

яз. Златоград

Язовир Златоград е построен през 60-те години на 20 век (1968 г.) от Горубсо – Златоград., като ведомствен водоем, задоволяващ нуждите на минното предприятие. Водата му се използва за промиване на рудата, добивана от предприятието в региона, за задоволяване нуждите от питейна вода на село Ерма река и миньорският град Мадан, както и за обслужване на АПК Златоград.

Стената е с дължина 146 метра, ширина 5 метра и височина 52 метра. Водният обем възлиза на около 4 млн. куб. м. вода.

Трофейни екземпляри шаран могат да се уловят в близост до стената, където в продължение на години са изхвърляни хранителни отпадъци от работническите столове на комбината.

Видовете риба обитаваща водите е шаран, клен, бяла риба, щука, сом, мряна, костур и червеноперка.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »