Home » София » яз. Пожарево

яз. Пожарево

яз. Пожарево е в източния край на Божурища, в началото на 60-те години на ХХ-ти век, е изграден язовир за напояване на околните земеделски блокове. Днес Язовир „Пожарево” се използва за спортен риболов. Любителите рибари могат да се натъкнат на улов от шаран, толстолоб, бял амур, сом, понякога пъстърва и каракуди.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »