Home » Стара Загора » ез. Загорка

ез. Загорка

Загорка е изкуствено езеро, разположено в едноименния парк в североизточната част на Стара Загора. Езерото се захранва от водите на ека Бедечка. Кръстенов на намиращата се в непосредствена близост едноимена пивоварна.

Езерото се зарибява ежегодно, в него се провеждат състезания по спортен риболов и корабомоделизъм. На брега на езерото има изграден хотел-ресотрант.

Рибите, които обитават водите на езерото Загорка са шаран, бял амур, каракуда, червеноперка, клен и костур.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »