Home » Стара Загора » яз. Жребчево

яз. Жребчево

Жребчево е язовир на река Тунджа, България, който се намира в красива подпланинска местност, до селата Баня и Асеновец от Община Нова Загора. Кръстен е на потопеното под него в 1965 година село Жребчево (Атлари).

Разположен на 25 000 декара площ, Жребчево е третият по големина язовир в България, след Искър и Студен кладенец. Язовирът има много ръкави с удобни за риболов места. Тъй като водата от язовира се използва за напояване, през лятото той се източва значително, което обуславя сезонния характер на риболова (костур, червеноперка, сом). В устието на язовира на река Тунджа се среща също щука.

Язовирът има доста разчупена форма с ръкави и заливи и всичките са много удобни и атрактивни за риболов. Водоемът е пълен с трофейни сомове, шарани, амури, бели риби и костури. Щуките също вече притежават завидни размери. В язовира има още каракуди, платики, червенопрки, уклеи и толстолоби.

Водоемът се използва за напояване и затова нивото му спада драстично през месеците юни, юли, август и септември, като темпът на източване многократно надвишава водата вливаща се такава от река Тунджа.Това осезаемо влияе на риболова.

До бента на язовира са разкрити останки на римска крепост.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »