Home » Стара Загора » яз. Копринка

яз. Копринка

Копринка е името на язовир, разположен по поречието на река Тунджа в Долината на розите, на 7 км от град Казанлък. Дълъг е около 20 км и има множество ръкави и заливи. Основното предназначение на хидровъзела е комплексното използване (напояване, промишлено водоснабдяване и електропроизводство) на водите на р. Тунджа, която събира водите си от южните склонове на централна Стара планина и северните склонове на Средна гора. Язовир Копринка се намира от южната страна на подбалканската магистрала, която свързва София и Бургас. Площта на водоема е 11,2 квадратни километра, а неговата дължина е цели седем километра. Максималните дълбочини на водоема варират от 40 до 80 метра.

Идеята за изграждането на язовир на реката е възниква в началото на миналия век. За тази цел 1923 г. се създава водният синдикат „Тунджа“, който през 1928 изготвя проект за язовирна стена при с. Копринка и за деривация до Стара Загора. Поради липса на средства синдикатът преустановява дейността си през 1935 година. След Втората световна война идеята се подновява и след обстойни проучвателни и проектни работи, извършени през 1946 г. от „Енергохидропроект“, нарочно създадената строителна секция „Копринка“ към Министерството на строежите започва строителството през 1947 година. Две години по-късно към Министерството на енергетиката се създава държавно стопанско предприятие „Копринка“, което продължава строителството, за да го завърши 1955 година.

При строителството на язовир „Копринка“ е разкопан и изцяло проучен тракийският град Севтополис от специалисти археолози към Археологически институт при БАН в периода 1948 -1954 г. По-ценните архитектурни артефакти се съхраняват в музей, докато стените на града и днес лежат под водата и са дом на много едри бели риби, сомове и шарани.

Строежът на язовирната стена така е проектиран, че тя да може да се използва и като път за свързване на двата бряга – северен и южен.

Близо до водоема има борови гори, които го правят много приятно и привлекателно място както за риболовци, така и за хора, който обичат водните спортове и пикника сред природата.
Рибите на които може да се натъкне един риболовец във водите на язовир Копринка са бяла риба, шаран, сом, клен, червеноперка, мряна, уклей и каракуда.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »