Home » Стара Загора » яз. Розов кладенец

яз. Розов кладенец

Язовир, разположен между гр. Гълъбово и с. Обручище в долината на р. Соколица, на мястото на вливането й в р. Сазлийка. Заобиколен е от ниски хълмове (100 – 130 м н.в.) и от изток и запад – от селища и голям индустриален комплекс.

В язовира преобладава открита водна площ без растителност по бреговете. Водите на язовира се ползват за охлаждане на близката ТЕЦ, поради което и през зимата те са със сравнително постоянна и по-висока от нормалната температура. На места по бреговете има изкуствени насаждения от черен бор /Pinus nigra/, акация /Robinia pseudoacacia/. Долината на р. Сазлийка е обрасла с типична крайречна растителност от върба, топола и храсти.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »