Home » Търговище » яз. Ястребино

яз. Ястребино

Язовир Ястребино е построен на Голяма река. Най-големият язовир в област Търговище. Използва се както за място за отдих така и за риболов. Шаран, сом, каракуда, клен, костур и други риби могат да уловят всички риболовци, които замятат въдица в тези води.

Гората около язовира е пълна с гъби и билки. Чистият въздух и красивата природа са допълнителен стимул за въдичарите.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »