Изберете Област
Риболовен атласСофия

Област София-Град е разположена в Софийската котловина и е заобиколена от няколко планини - Витоша, Люлин, Лозен, Средна гора и Стара Планина. Региона се пресича от река Искър и от нейните притоци...

прочети повече
Риболовен атласСофия Област

София област е разположена в централната част на Западна България. Тя граничи с областите на София-град, Монтана, Враца, Ловеч, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Перник и на запад - със...

прочети повече
Риболовен атласПловдив

Пловдивска област е разположена в Централна Южна България, заобиколена от областите Пазарджик, София, Ловеч, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян. Тя включва Горна тракийската низина, части на...

прочети повече
Риболовен атласВарна

Област Варна се намира в Североизточна България. Граничи с областите на Добрич, Шумен и Бургас и със Черно море на изток. Районът е хълмист, а по поречията на реките Камчия и Провадийска - равнинен....

прочети повече
Риболовен атласБургас

Бургаска област е една от най-развитите в България. Тя е разположена в югоизточната част на страната и е втората по големина след София област. Граничи с областите Варна, Шумен, Сливен и Ямбол. В...

прочети повече
Риболовен атласСтара Загора

Област Стара Загора е разположена в Централна Южна България и граничи с областите Сливен, Ямбол, Хасково, Пловдив, Габрово и Велико Търново. Тя обхваща Старозагорското поле, Казанлъшката долина, част...

прочети повече
Риболовен атласЯмбол

Югоизточният район за планиране (ЮИРП) е разположен в Юго-източната част на България и има широк излаз към Черно море (224 км на изток) и дълга граница с Турция на юг по Странджа и Дервентските...

прочети повече
Риболовен атласВидин

Балканът изправя мощна снага над Видинския край, един подир друг се редуват конусите на върховете, а над всички се издига Миджур /2168м./, най-високия в Западния дял на Стара Планина,...

прочети повече
Риболовен атласМонтана

Област Монтана обхваща централната част на Северозападна България. Съседни области са Видин (северозапад), Враца (изток) и София (югозапад). На север граничи с р. Дунав и Румъния а на югозапад с...

прочети повече
Риболовен атласВраца

Област Враца е разположена в Северозападната част на България. Заема около 3% от територията на страната. Съседни областти са Монтана, Ловеч, Плевен и София. Северната граница е река Дунав след...

прочети повече
Риболовен атласПлевен

Плевенска област обхваща централната част на Дунавската равнина и част от Предбалкана. Областта граничи с областите Враца, Ловеч и Велико Търново а на север с река Дунав. Плевенска област е добре...

прочети повече
Риболовен атласВелико Търново

Област Велико Търново се намира в Централна Северна България. Тя е ограничена на север от река Дунав и на юг от Стара планина. Областта също така граничи с областите Плевен, Ловеч, Габрово, Стара...

прочети повече
Риболовен атласРусе

Русенска област включва части от Дунавската хълмиста равнина и от Лудогорието. Областта граничи с областите на Силистра, Разград, Търговище и Велико Търново и на север с Румъния (граница е река...

прочети повече
Риболовен атласСилистра

Силистренска област е разположена в североизточната част на България, на брега на река Дунав. Тя граничи с областите Русе, Разград, Шумен и Добрич, а също така с Румъния по суша и чрез река Дунав....

прочети повече
Риболовен атласДобрич

Област Добрич е разположена в източната част на Дунавската хълмиста равнина и Добруджа (Северо-източна България). Тя граничи с областите Варна, Шумен и Силистра. Границите й с Черно море, река Дунав...

прочети повече
Риболовен атласЛовеч

Ловешка област е разположена в Централна Северна България. Тя граничи с областите Плевен, Велико Търново, Габрово, Пловдив, София и Враца. Релефът й е комбинация от равнини и хълмове. Природата е...

прочети повече
Риболовен атласГаброво

Област Габрово се намира в Централна Северна България и граничи с областите Велико Търново, Ловеч и Стара Загора. Център на областта е град Габрово. Релефът на региона е разнообразен, предимно...

прочети повече
Риболовен атласТърговище

Област Търговище е разположена в североизточна България. Тя граничи с Русенска, Разградска, Шуменска, Сливенска, и Велико Търновска области. Релефът е съчетание от хълмове и равнини. Територията на...

прочети повече
Риболовен атласРазград

Разградска област е разположена в североизточната част на Дунавската равнина, в равнинен и полупланински район. Тя граничи с областите Русе, Силистра, Шумен и Търговище. По-голямата част от региона е...

прочети повече
Риболовен атласШумен

Шуменска област се намира в централната част на Североизточна България и граничи с областите Варна, Бургас, Сливен, Търговище, Разград, Силистра и Добрич. Тя се разпростира върху Шуменско плато,...

прочети повече
Риболовен атласСливен

Сливенска област е разположена в Югоизточен планов регион на България и граничи с областите Ямбол, Бургас, Велико Търново, Търговище, Шумен и Стара Загора. ЖП линията София-Бургас минава през...

прочети повече
Риболовен атласПерник

Пернишка област е разположена в Западна България. Тя граничи с областите София, Кюстендил и София град. На северо-запад границата й съвпада с държавната граница с република Сърбия. Региона...

прочети повече
Риболовен атласКюстендил

Кюстендилска област е разположена в Югозападна България и граничи с областите София, Перник и Благоевград, а западната й граница съвпада с националната граница на България с Македония и република...

прочети повече
Риболовен атласБлагоевград

Благоевград се намира в Югозападна България и е разположен в долината на река Струма и през него тече по-малката река Бистрица. Градът е наречен на името на Димитър Благоев. Докато при капитализма...

прочети повече
Риболовен атласПазарджик

Пазарджишка област е разположена в Централна Южна България, в западната част на Горнотракийската низина, граничейки с областите Благоевград, Пловдив, Смолян и София. Областта включва части от...

прочети повече
Риболовен атласСмолян

Област Смолян се намира в Южна България. Тя е обградена от областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Благоевград, а на юг граничи с Гърция. Релефът е планински - областта обхваща източната част на...

прочети повече
Риболовен атласКърджали

Кърджали е беден, селскостопански (главно отглеждане на тютюн) регион, с много руди и минерали. Доминиран е от стръмни склонове и хълмисти области. Наоколо има над 50 пещери, природни феномени и...

прочети повече
Риболовен атласХасково

Територията на Хасковска област обхваща Югозападните хребети на Сакар планина и в северните части на Източните Родопи. Реките, които текат в областта, са Марица, Арда и Съзлийка. Има топли минерални...

прочети повече
Реклама
  •  
  •