Home » Статии за Риболов » Летен риболов на каракуда
Риболовен магазин черен петък

Летен риболов на каракуда

karakuda_CarassiusКаракудата е една от най–често срещаните мирни риби из родните водоеми и поради тази причина е риболовна цел номер едно на повечето рибари. Тази риба, за разлика от много други видове, може да обитава почти всякакви водоеми, дори и такива с по–бедно съдържание на кислород, като блата, канали, малки водоеми и др. През лятото, когато кислорода във водоемите намалява заради жегите и не само, много риби не издържат.

В началото на лятото отсъстват кислородните проблеми и каракудата, изхвърлила вече хайвера си, започва да се храни уверено. От това, разбира се, печелят само рибарите. Но не винаги е лесно да уловите каракуда, особено във водоемите с по–малък воден ресурс. Каракудата е станала по–мнителна и вече е доста по–недоверчива. Изключение, може би, правят по–дребните рибки, които налитат на всичко. Понеже не целим улова на дребосъци сега ще разберем как да отсеем рибата и по какъв начин да подходим. Да започнем от постройката на такъма. Дебелите влакна и коравите такъми остават в миналото. Линията трябва да е възможно най–фина. Започваме с малка и лека плувка под или около грам и малка кука, 14 например. Поводът е не по–дебел от 0.12. Важно е да имаме и различна стръв, и да експериментираме. Все някоя примамка няма да се хареса на дребните рибки, и така по–едрите екземпляри ще се доберат до стръвта ни. каракуда

Следващото нещо, с което трябва да се съобразим, е изборът на място. То трябва да е удобно и съобразено с размерите на такъмите ни. Захранва се умерено, без да се прекалява и започва чакането. Риболовът на голяма дистанция не е нужен тук. Препоръчително е да се облавят райони в близост до водна растителност. Често каракудите предпочитат тези области, това са места с водорасли, тръстики и т.н. Каракудата се движи и храни на пасажи. Тя има определен режим на хранене, и поради тази причина след периоди без никаква активност изведнъж може да се активизира и да кълве като луда. Но както се храни уверено, в един момент може отново да спре и да настъпи скука. През летните горещи месеци е най – добре да търсите каракудата рано сутрин или надвечер, когато е прохладно. През деня и в жегите активността е слаба, или дори нулева. С времето, посещавайки редовно даден водоем, ще разберете кога рибата се храни усилено и през кои часове е по–добре да си останете в къщи. Всичко е въпрос на практика и опознаване на дадения водоем и рибите, които плуват в него.

Язовири с много каракуди в България

ribarski magazin