Home » Tag Archives: хвани – пусни

Tag Archives: хвани – пусни

Хвани – пусни или…

През последните години доста навлезе принципа „хвани – пусни” (catch and release) в риболовния спорт. Много рибари го практикуват с цел запазване живота на уловената риба, като по този начин също им дават шанс да се възпроизведат. Тази мода тръгна от американските въдичари, а от там и доста европейски държави последваха този пример. Целта е да се запази рибната популация …

Напред »