Видин
Риболовен атласВидин

Балканът изправя мощна снага над Видинския край, един подир друг се редуват конусите на върховете, а над всички се издига Миджур /2168м./, най-високия в Западния дял на Стара Планина, често е скрит в облаци и мъгли и намръщения Черноглав, а в дебрите на неговите поли се е сгушил Раковишкия манастир от тук чак до устието на Тимок, откъдето Дунав започва да освежава българския бряг, се простира Видински окръг. Негов център е град Видин достоен участник в тринадесетвековната съдба на България. Той е първото голямо пристанище по-поречието на реката, най-големият град в близост до Белоградчишките скали и пещерата Магура. Градът е с многовековна история създаден е още през древността. Възникнал е на място на древното келтско селище Дунония, където римляните по-късно построили крепостен град с името Бенония, които българите нарекли Бдин, а по-късно Видин.

Област Видин се намира в Северозападната част на България. Тя е една от малките области в страната. Разположена е в най- северо-западната част на Дунавската равнина и граничи на север с река Дунав, на запад със Сърбия и на изток с област Монтана.  Релефът е разнообразен. Забележителности: Крепостите баба Вида (град Видин) и Белоградчишката (Белоградчик), приодният феномен Белоградчишки скали, уникалния биосферен резерват Чупрене, скалните образувания Боров камък и Чутурите, много пещери (Магура, Венеца) и др. Културната история на региона е отразено в откритите многобройни археологически паметници, архитектурни фрагменти, скулптури, бронзови и глинени предмети. Древното селище на Рациария (дн. Арчар) и Бонония (дн. Видин) и крепостта Castra Madres (дн. Кула) са доказателства за развитието на тези населени места по време на римската империя. Природните забележителности, екологично чистите региони и условията за риболов в язовирите и по река Дунав, са предпоставки за развитие на екотуризма, културен туризъм, риболов и балнеоложки туризъм.

Известната” Стамбул капия” наричана каменна порта на Видинското кале. Тя е каменна постройка и отделя страната от новата част на града. Катедралата „Св. Димитър” е втората по големина в България, тук се намира и Мавзолеят на екзарх Антим 1, първият български екзарх и председател на Народното събрание. Джамията на Осман Пазвантоглу е мюсюлманския храм в Видин. Джамията е известна още като „Сърцатата джамия” поради легендата за нея в която между Осман Пазвантоглу и българка християнка се ражда любов, която остава неразбрана от околните и невъзможна да продължи поради различната си религиозна принадлежност.

 

Язовири в Видин
Риболовен атласяз. Кула

Язовир Кула се намира между селата Полетковци и Старопатица, нищо чудно да чуете някой рибар да го нарича и с едно от тези две имена. Най-близкият град до язовира е северно от него и се нарича Кула,...

Риболовен атласез. Рабиша

Рабишкото езеро е най-голямото по площ вътрешно езеро в България, разположено между селата Толовица и Рабиша, Белоградчишко, в западния край на Предбалкана, в североизточното подножие на Рабишката...

Реклама
  •  
  •