Велико Търново
Риболовен атласВелико Търново

Област Велико Търново се намира в Централна Северна България. Тя е ограничена на север от река Дунав и на юг от Стара планина. Областта също така граничи с областите Плевен, Ловеч, Габрово, Стара Загора, Сливен, Търговище и Русе. Релефът в региона е разнообразeн - низини, хълмисти равнини, речни долини, височини и части от Стара планина. Най-голямата и пълноводна река в региона е река Янтра и нейните притоците - Росица и Дряново. Тук са някои от най-посещаваните културни и исторически места и затова туризма заема значителна част от икономиката на региона. На територията на област Велико Търново има 140 паметници на културата от национално значение. Близо до село Никюп лежат останките на древно-римския град Никополис ад Иструм а в околностите на Свищов са останките от Нове. Велико Търново е столицата на Втората българска държава. Сред най-посещаваните забележителностти са средновековната крепост Царевец и впечатляващи аудиовизуален спектакъл "Звук и светлина" (уникален за Балканския полуостров). Многобройните културни паметници, богатата и разнообразна фауна и термалните води (при село Вонеща вода) предоставят отлични условия за развитие на културен, ловен туризъм, и балнеоложки туризъм. 

Произходът на името на областният град идва от славянската дума „трън” или „трен”и през годините се развива на Тернов, Трънов, Търнов, Търновград, Търново и Велико Търново, като „Велико„ е наречено поради големината, красотата и величието му. Средната надморска височина е 250-300м., а в района на Стара планина до 1400м. Климат – умерено-континентален. По-големи реки в района са Янтра, Росица, Веселина, Стара река, Белица, Златарска, Студена, Леферджа.

 

Язовири в Велико Търново
Риболовен атласяз. Йовковци

Йовковци е името на един от най-големите по площ язовири на територията на Република България. Изграден е на река Веселина близо до град Елена, на територията на община Елена и обслужва нуждите от...

Реклама
  •  
  •