Русе
Риболовен атласРусе

Русенска област включва части от Дунавската хълмиста равнина и от Лудогорието. Областта граничи с областите на Силистра, Разград, Търговище и Велико Търново и на север с Румъния (граница е река Дунав). По-големите реки са Янтра и Русенски Лом. Регионът е от значение за националната транспортна система. Река Дунав е свързана чрез Европейската система за пътища като свързва Северно с Черно море. През областта минава първата железопътна линия в България - Русе-Варна (построена през 1866 г.). Важни пътища и жп линии свързват Русе с останалата част на страната. Тук се намира единственият засега мост над река Дунав, който свързва страната с Румъния. Средата на моста бележи границата между двете страни. Забележителности: Защитени територии на територията на региона са Природен парк "Русенски Лом", който обхваща живописния каньон на долината на едноименната река, скални образувания край селата Писанец и Мечка, и пещерата "Орлова чука". Следи от праисторически живот в региона са открити в пещерата "Орлова чука" и в могила до град Русе. От Тракийско време в региона са останали около 250 могили. Тракийско сребърно съкровище е открито край Борово (известно като Русенското съкровище). То се отличава с изящна украса от фигури на животни и митологични сцени. Открити са много крепости построени през римско време като Сексагинта Приста (близо до Русе), Ятрус (до с. Кривина), Тигра (до Мартен) и др. Скалните църкви в Иваново са забележителни културни забележителности и са включени в Списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство. Интерес за туристите представлява и Средновековната крепост в Червен.
Язовири в Русе
Риболовен атласяз. Юпер

Видове риби: шаран, амур, каракуда, сом, червеноперка, щука

Риболовен атласяз. Пет кладенци

Видове риби: Шаран. Амур, Каракуда, Толстолоб

Реклама
  •  
  •