Силистра
Риболовен атласСилистра

Силистренска област е разположена в североизточната част на България, на брега на река Дунав. Тя граничи с областите Русе, Разград, Шумен и Добрич, а също така с Румъния по суша и чрез река Дунав. Територията на региона включва части от Дунавската хълмиста равнина, Добруджа и низини от Лудогорието. Релефът е предимно развнинен. Реките, които текат през региона, са малки и те често пресъхват през лятото. Река Дунав е естествен воден път свързващ Силистра с Централна и Източна Европа. Икономическото и културно развитие на региона е силно повлияна от румънската окупация на Южна Добруджа. След Балканската война, от 1913 г., гр. Силистра става румънско притежание като е върнат към България през 1940 година. В областта е развито селското стопанство, като предимно се отглеждат зърнени и технически култури. Климатичните условия и почвите са изключително благоприятни за развитие на земеделие. Липсват вековни гори - пейзажът се разнообразява от полезащитни пояси. Природни и исторически дадености на региона дават възможност за развитието на познавателен, културен, екологичен, селски и ловен туризъм. Най-интересния природен обект в областта е езерото Сребърна. То се намира в западно от град Силистра и е част от биосферен резерват "Сребърна", включен в Списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство. В река Дунава има формирани острови, някои от които са подходящи за отдих (плаж) и туристически цели. Дивечовия резерват Каракуз предоставя възможности за ловен туризъм, а природните резервати Малък Преславец (има езеро с водни лилии) и "Сребърна" са удобни места за екотуризъм. Открити са многобройни археологически обекти и артефакти пръснати из целия регион - тракийски могили, останки от крепости, уникална гробница в Силистра и др. Поради стратегическото си местоположение, до 19-ти век тук са били построени няколко крепости. Има запазени къщи и църкви от епохата на Възраждането. Етно комплекса Рибарската махала в Тутракан е единственият архитектурен комплекс от този тип в България.
Язовири в Силистра
Риболовен атласез. Сребърна

„Сребърна“ е поддържан биосферен резерват разположен край село Сребърна, на 16 километра западно от Силистра и на 2 километра южно от Дунав. Той обхваща езерото Сребърна и неговите...

Риболовен атласез. Малък Преславец

Местоположение: село Малък Преславец, община Главиница, област Силистра. Площ: 147,3364 ха, поземлен и горски фонд. Стопанисва се от община Главиница и Държавно горско...

Реклама
  •  
  •