Добрич
Риболовен атласДобрич

Област Добрич е разположена в източната част на Дунавската хълмиста равнина и Добруджа (Северо-източна България). Тя граничи с областите Варна, Шумен и Силистра. Границите й с Черно море, река Дунав и Румъния съвпадат с националните граници. Регионът на Добрич се намира далеч от големи международни транспортни коридори. Релефът е равнинен, като ниските плата (до 150-200 м височина) са много характерни за региона. Климатът е един от най-сухите в страната, с малко валежи през лятото, но всъчщото време областта е много плодородна и е наричана "житницата на България". Типични за Добруджа са селското стопанство - отглеждане на пшеница, фуражни и технически култури. В района на Шабла е открито находище на газ. Развитието на региона е бил засегнато от Първата Национална катастрофа 1913 г. (в исторически и политически план, след поражението на България в Междусъюзническата война), когато територията на Южна Добруджа е анексирана от Румъния. Първите летни вили на румънското кралско семейство, разположени в красивия парк в Балчик, датират от този период. В Добруджанските села живее една интересна етническа група, отличаваща се с обичаиите и носиите си - Гагаузите. Това са български християни, които говорят гагаузки (език от тюркската група). За тях се смята че са от Прабългарски или Кумански произход. Туризъм: На територията на Добричка област има много природни и археологически обекти, предизвикващи интерес. От тук преминава единия от двата основни маршрути за миграция на птиците - "Виа Понтика". Резерватът "Калиакра" е единственият в България, която се намира на надморско равнище. Езерото Шабла е една от най-големите в България, където виреят Водна и Жълта лилия. В региона са съхранени останки от древни гръцки колонии и тракийските културни центрове, средновековни крепости и етнографски забележителности, които са предпоставка за развитие на културния туризъм. Морския туризъм е съсредоточен предимно в курортите Албена и Русалка и крайморските градове и села - Балчик, Кранево, Шабла и др. Област Добрич предлага подходящи условия още за ловен туризъм (четири дивечови станции са разположени на територията на региона), бизнес и конферентен туризъм (в курортите Албена и Русалка), и калолечение (Шабленска Тузла и Балчишка Тузла).
Язовири в Добрич
Риболовен атласяз. Одринци

Язовир Одринци се намира в землището на село Одринци на 5-6 км от град Добрич. Водна площ на язовира е около 60 хектара. В северната част (около стената) има дълбоки дупки достигащи до 12-15 м. В...

Риболовен атласез. Дуранкулак

Дуранкулашкото езеро е езеро, разположено до едноименното село в североизточната част на България. То е защитена природна територия, населявана от множество редки биологични видове. Езерото е...

Риболовен атласяз. Одринци / Ново Ботево

Язовир Одринци / Ново Ботево

Риболовен атласез. Шабла

Шабленското езеро е езеро в Североизточна България. То е лагуна, отделена от морето с пясъчна коса. Влиза в границата на защитената територия от 510 ха, включено е в списъка на орнитологично важните...

Риболовен атласяз. Плачидол - малък

Язовир Плачи Дол

Риболовен атласяз. Плачидол - голям

Язовир Плачи Дол

Риболовен атласяз. Полковник Минково

Язовир  Минково Стопанисвано от ЛРД - Риболова е разрешен само четвъртък, събота и неделя.

Реклама
  •  
  •