Разград
Риболовен атласРазград

Разградска област е разположена в североизточната част на Дунавската равнина, в равнинен и полупланински район. Тя граничи с областите Русе, Силистра, Шумен и Търговище. По-голямата част от региона е заета от Лудогорското плато. Районът е беден на водни ресурси. Единствената голяма река е Бели Лом, която разделя региона на две части - северна и южна. През област Разград преминава международен път Русе-Варна, както и жп линия Русе-Варна (първата железопътна линия построен в България). Част от селищата до градовете Кубрат и Исперих се обитават от българските Алиани (Казаблаши). Те притежават интересни обичаи и традиции, които са запазени и до днес. В региона има около 1200 паметници на културата, които заедно с хилядите открити предмети и документи илюстрират богатата материална и духовна култура на племената и народите, живели в Лудогорието през хилядолетията. Тук е археологическия резерват Сборяново - култов и религиозен център на няколко религии от древността до наши дни. Уникалната гробница в Свещари (принадлежала е на тракийски владетел) е една от запазените над 100 тракийски могили в областта. Открита е при археологически разкопки през 1982 г. и е включена в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство. Други забележителност е древният град "Абритус" край Разград. Остатъци от антични и средновековни селища и крепости са открити и на много други места в региона. Ловното стопанство Воден предлага чудесни условия за ловен туризъм. Популацията от червен елен и лопатар, дива свиня, зубър и муфлон са високо ценени като ловни трофеи.
Язовири в Разград
Риболовен атласяз. Бели лом

Бели Лом е язовир в Разградска област на река Бели Лом. Разположен между селата Крояч, Манастирци и Студенец. В експлоатация от 1963 г. Срещат се следните рибни видове: шаран, сом, каракуда...

Реклама
  •  
  •