Кърджали
Риболовен атласКърджали

Кърджали е беден, селскостопански (главно отглеждане на тютюн) регион, с много руди и минерали. Доминиран е от стръмни склонове и хълмисти области. Наоколо има над 50 пещери, природни феномени и живописни долини (реките Арда, Върбица, Крумовица и Бяла река). В природни резервати са съхранени древни гори от черен европейски бор (Pinus Nigra) и вид на униклания вечнозелен тракийски дъб (Quercus thracica). Районът предлага отлични условия за развитие на културен и екотуризъм. Язовирите Кърджали и Студен кладенец на река Арда предоставят добри условия за водни спортове и развлечения. Забележителности: Скалните образувания "Каменната Сватба" край с.Зимзелен които са приблизително на 40 милиона години и са формирани, когато Родопите са били дъно на топло море, a региона се е тресял от вулканична дейност; "Скалните Гъби" - внушителни образования с розови стъбла и зеленикави шапки, разположени в близост до село Бели Пласт, извисяващи се на височина 2,5 м. Те са оформени в резултат на интензивна подводна вулканична дейност по време на Палеогена; Феномена "Скалния прозорец", разположен в дефилето близо до село Костино и датиращо от същия период. В област Кърджали се намира свещения Тракийски град Перперикон и много други тракийските архитектурни обекти: светилища, некрополи и скални жилища.

Язовири в Кърджали
Риболовен атласяз. Студен кладенец

"Студен кладенец" е язовир разположен по средното течение на река Арда, на югоизток от град Кърджали, на границата на териториите на община Кърджали и община Крумовград. Със своите 25600...

Риболовен атласяз. Кърджали

Язовир „Кърджали“ е един от трите големи язовира, заедно с язовир „Студен кладенец“ и „Ивайловград“, които акумулират водите на река Арда и нейните...

Риболовен атласяз. Боровица

Язовир Боровица е построен по поречието на река Боровица, която е ляв приток на р.Арда. Водоема се намира близо до село Боровица и е предназначен за вододайна зона на град Кърджали. Залятата...

Реклама
  •  
  •