Home » Перник » яз. Пчелина или Лобош

яз. Пчелина или Лобош

Пчелина (Лобош) е язовир в Западна България, построен през 70-те години. Преди това на негово място е имало село Пчелинци, от където произлиза и името му. На язовира има почивни станции на БАН, както и изграден развлекателен комплекс с басейни и дискотека. Обиколката на язовира по брега е 34 километра.
Поради близостта си до Перник и София, язовир Лобош е предпочитан риболовен обект за много въдичари. Намира се на около 25 км. югозападно от Перник, и на около 60 км. от София, между селата Ковачевци, Радибош, Светля, Лобош, Калища, Поцърненци и Прибой. Разположен е в красива котловинна местност с изразена горска растителност. Реките които се вливат в язовира са Светля и Струма. Надморската височина е около 600 – 650м., поради което спада към равнинните водоеми. Голяма част от бреговете му са труднодостъпни, което пък определя планинският му характер. Населените места са на не повече от 1,5 – 2 км. което го прави предпочитан обект за къмпингуващи и за по-дълги риболовни излети.
Старата слава на този водоем, на “химическа лаборатория” с всички елементи от менделеевата таблица, определят ниското място в “йерархията на водоемите” за повечето риболовци. Това мнение не само че не е основателно, но и погрешно. Стагнацията на българската икономика през последните 10-12 години повлия и на многото промишлени предприятия по горното течение на р. Струма. “Снабдителите” на химически елементи работят в по-голямата си част на 20% от своите производствени възможности, което се оказва отрицателно влияние за развитието на община Перник, но пък влиянието върху живота в река Струма и в язовир Лобош е положително.
На приложената схема съм се опитал да покажа пътищата водещи до предпочитаните места за риболов, както и всички други подстъпи към водната чаша на язовира.

Път №1 (виж снимките)е отбивка от главния път за гр. Земен, той води вдясно от стената на язовира. В тази част поради големите дълбочини, можем с успех да гоним всички хищници без щуката. Пътят е черен и със силно начупен релеф.
За пътища №2; 3 и 4 се минава през село Поцърненци. Излизайки от селото поемаме направо, първата отбивка е път№4, той води до един красив и дълбок залив. Тук с успех можем да търсим всеки вид риба, но с приоритет са мирните. В ляво от този път местата са с големи дълбочини и можем да търсим бялата риба и сома, недостатък е, че достъпът до тези места е труден. Ако изберем път №3, той ще ни отведе точно под манастира. Тук местата са плитки и е необходимо стръвта да се вкарва на вътре с лодка на около 150м., разбира се че става дума за дънен риболов. Това са и едни от най перспективните места за улов на шаран. Път №2 ни води по посока към стената, там брегът е с малко по-силно изразена денивелация в сравнение с местата около път №3. Тук също трябва да се набляга на мирните риби, макар че не е и невъзможно да се излъже и бяла риба. И трите разклонения са с голям наклон и са черни, затова не са за препоръчване в дъждовно време.
Път №5 предлага достъп до едни много красиви и спокойни места. А те са именно такива защото достъпът до тях е много труден. Пътят започва от центъра на село Прибой, трябва само да пресечем реката по моста и да караме направо. От начало пътят следва течението на река Струма, където също има много удобни места за риболов, следващите места са на вливането, за там определено ви трябва лодка или най-малкото гумиран гащеризон, защото брегът е силно обрасъл с шавар. Продължавайки надолу по пътя са откриват, добри макар и малко на брой места за риболов на плувка, там дълбочините са по-големи и може да се търсят и хищници. Препоръчвам придвижването по тук да става само с високо проходими автомобили, а при дъждовно време изобщо забравете за този път.
Път №6 отново минава през село Прибой, пътят е малко разбит, но едва ли някой очаква точно този път да бъде асфалтиран, въпреки това в по-голямата си дължина е засипван с чакъл. Пътят води до устието на реката, криволичейки по течението на Струма. Местата са плитки и обрасли с водна растителност. Тук риболовът на дъно почти е немислим, но пък за сметка на това местата за плувка са прекрасни. Именно тук съм хващал щуки. Заедно с каракудите и червеноперките се хващат и костури с прилични размери. Пролетно време тук е много трудно да си намериш място, именно тогава почват да излизат и по-големите каракуди, а при малко повече късмет можем да излъжем и някой шаран.
За път №7 се минава през село Радибош. Този път е асфалтиран до самият язовир. Местата които са достъпни, ако изберем да минем о този път са подходящи за риболов както на дъно така и на плувка. Тук предимно се търси балата риба и шаранът, като за него е необходимо вкарването на стръвта с лодка и задължително подхранка.
За пътища №8 и 9 отбивката е преди село Ковачевци, по пътя идващ от гр. Батановци. Тези пътища също са асфалтирани, защото водят до почивни станции. Избирайки път №8 можем да ловим на плувка, ако се спрем по в началото, защото там брегът е обрасъл, но ако продължим до края пред нас се откриват страхотни места за улов на бяла риба. Тук дълбочината е малка, съответно тук се върти дребосъка, и дъното е песъчливо. Ако продължим по път №9 отиваме към вливането на река Светля. Тук също плитчините са малки но дъното е обрасло с водна растителност. Тук както и на вливането на река Струма е раят на мирните риби. Тук можете да хванете и добри линове.
Път №10 минава от другата страна на залива. За да достигнем тези места е необходимо да подминем село Ковачевци и да се отбием в дясно след реката по черен път. Тук местата са не-повече от пет, но пък са с добра перспектива за улов на шаран и бяла риба.
Път №12 ни отвежда на скалист бряг, недостатък е че трябва да оставим колата далеч от нас. Местата са с големи дълбочини и се обитават от хубави бели риби, костури и кленове.
Пътища №11 и 13 са асфалтирани и водят до почивни бази и заведения. Риболовът там е почти немислим поради близостта на заведенията, чиято шумотевица гони рибата, все пак можем да имаме сполука, ако търсим костур и каракуда. Но пък това са едни от малкото пътища даващи достъп до язовира през зимния период, ако сме избрали подледния риболов.

Рибите които обитават язовира, и биват обект на спортен и любителски риболов са:
Мирни риби: шаран, лин, бял амур, толстолоб, каракуда, клен, червеноперка, бабушка и уклей;
Хищници: сом, бяла риба, костур и все още малки популации на щука.

От мирните риби по-силно изразени са популациите на плевелните риби – каракуда, червеноперка, бабушка. За жалост шаранът, линът и белия амур са в силно ограничени количества.
Пътища №11 и 13 са асфалтирани и водят до почивни бази и заведения. Риболовът там е почти немислим поради близостта на заведенията, чиято шумотевица гони рибата, все пак можем да имаме сполука, ако търсим костур и каракуда. Но пък това са едни от малкото пътища даващи достъп до язовира през зимния период, ако сме избрали подледния риболов.

Рибите които обитават язовира, и биват обект на спортен и любителски риболов са:
Мирни риби: шаран, лин, бял амур, толстолоб, каракуда, клен, червеноперка, бабушка и уклей;
Хищници: сом, бяла риба, костур и все още малки популации на щука.

От мирните риби по-силно изразени са популациите на плевелните риби – каракуда, червеноперка, бабушка. За жалост шаранът, линът и белия амур са в силно ограничени количества.

Екстри: Кей/Платформа, Паркинг, Ресторант, Бунгала/хотел

Коментари
1 – rumen (19:04 09.10.2011)
vinagi e bil kato spasenie za kraen sluchay
2 – veselate (11:25 09.04.2012)
kade e kartata s mar6rutite kam qzovir p4elina
3 – Милети (21:14 14.08.2012)
миналата година даваше много риба.Тази не сам ходил но казват че заради земетресенията може и да няма нищо

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »

Язовир Лобош, царството на лина

Лин

Лин, tinca tinca Специализиран риболов на лин из родните водоеми е трудна, но не и непосилна задача Уловът му е повече случаен, отколкото целенасочен, но пък всеки риболовец би се зарадвал на такъв рядък улов. Назад във времето линът се е срещал в по–големи количества, но днес е изключителна рядкост поради много причини. Другото име на линът е блатна пъстърва, …

Напред »